Aké výhody ponúka registrácia?

  Návštevník Registrovaný používateľ

Profily miest, obcí a VÚC

Profil obce, mesta alebo VÚC  
Finančné zdravie za najnovší rok  
Finančné zdravie za staršie roky  
Medziročný vývoj finančného zdravia  
Hlavné indikátory za najnovší rok  
Ostatné indikátory za najnovší rok  
Všetkých vstupné dáta za najnovší rok  
Ukazovatele a vstupné dáta za staršie roky  
Grafický medziročný vývoj ukazovateľov a vstupných dát  
Základné údaje o obci, meste alebo VÚC  
Zobrazenie najbližších obcí  
Zobrazenie podobne veľkých obcí  

Rebríčky

Rebríčky miest, obci a VÚC  
Rebríčky miest a VÚC podľa finančného zdravia a jeho zložiek  
Rebríčky obcí a VÚC podľa finančného zdravia a jeho zložiek  
Rebríčky podľa všetkých indikátorov  
Rebríčky podľa vstupných dát  
Vlastný výber okresov  
Rebríčky podľa starších rokov  
Rebríčky podľa finančného zdravia podľa starších rokov   

Ostatné

Kalkulačka finančného zdravia  
Widget na vlastnú stránku  
Vizualizácia miest a obcí VÚC na mape  
Stiahnutie dát o finančnom zdraví miest, obcí a VÚC za najnovší rok  
Stiahnutie dát o finančnom zdraví miest, obcí a VÚC za staršie roky  
Stiahnutie indikátorov za všetky mestá, obce a VÚC za všetky roky  
Stiahnutie vstupných dát za všetky mestá, obce a VÚC za všetky roky  

Sekcia s používateľským hodnotením (spokojnosť s poskytovaním verejných služieb v danej samospráve)  
Komentár k spokojnosti s poskytovaním verejných služieb v danej samospráve