Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Komárňanská 28, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 280 073 €
Neobežný majetok
2 109 327 €
Obežný majetok
168 787 €
Časové rozlíšenie súčet
1 960 €
Pasíva
2 280 073 €
Vlastné imanie
-3 231 €
Záväzky celkom
2 274 643 €
Časové rozlíšenie súčet
8 661 €
Výnosy
1 928 139 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
39 534 €
Výnosy z finančnej činnosti
21 €
Náklady
1 926 376 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 905 396 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
20 980 €
Zisk
1 763 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 759 €
Adresa
Ulica:Komárňanská 28
Obec:94075 Nové Zámky
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00012432
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby