Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 075 815 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
846 555 €
79 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
846 555 €
100 %
100 %
Stavby
774 852 €
92 %
70 %
Pozemky
54 171 €
6 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 446 €
2 %
4 %
Dopravné prostriedky
4 086 €
0 %
1 %
Obežný majetok
227 392 €
21 %
13 %
Finančné účty súčet
220 090 €
97 %
91 %
Bankové účty
220 090 €
97 %
90 %
Pohľadávky spolu
6 714 €
3 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
6 714 €
3 %
5 %
Ostatné pohľadávky
6 518 €
3 %
1 %
Odberatelia
196 €
0 %
2 %
Zásoby súčet
588 €
0 %
4 %
Materiál
588 €
0 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
1 868 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
1 868 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby