Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Mládežnícka 22, Šahy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
546 672 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
528 128 €
97 %
99 %
Osobné náklady
257 353 €
49 %
80 %
Mzdové náklady
182 643 €
35 %
58 %
Sociálne poistenie
64 215 €
12 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
64 215 €
12 %
20 %
Sociálne náklady
10 494 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
10 494 €
2 %
2 %
Služby
194 312 €
37 %
6 %
Opravy a udržiavanie
187 663 €
36 %
2 %
Ostatné služby
6 638 €
1 %
4 %
Cestovné
11 €
0 %
0 %
Spotrebované nákupy
56 782 €
11 %
10 %
Spotreba materiálu
28 944 €
5 %
6 %
Spotreba energie
27 838 €
5 %
3 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
17 623 €
3 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 623 €
3 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 623 €
3 %
4 %
Dane a poplatky
1 482 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
1 482 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
576 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
576 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
18 544 €
3 %
1 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
14 921 €
80 %
93 %
Náklady z odvodu príjmov
14 350 €
77 %
88 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
571 €
3 %
6 %
Finančné náklady
3 393 €
18 %
7 %
Ostatné finančné náklady
3 393 €
18 %
7 %
Mimoriadne náklady
230 €
1 %
0 %
Škody
230 €
1 %
0 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby