Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Müszaki és Gépesítési Szakközépiskola, Ul. 1. mája 1, Hurbanovo

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
297 709 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
228 943 €
77 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
228 943 €
100 %
100 %
Stavby
131 274 €
57 %
70 %
Pozemky
96 790 €
42 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
878 €
0 %
4 %
Obežný majetok
68 383 €
23 %
13 %
Finančné účty súčet
62 558 €
91 %
91 %
Bankové účty
62 466 €
91 %
90 %
Ceniny
77 €
0 %
0 %
Peniaze
14 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
5 344 €
8 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
5 344 €
8 %
5 %
Ostatné pohľadávky
4 536 €
7 %
1 %
Odberatelia
808 €
1 %
2 %
Zásoby súčet
481 €
1 %
4 %
Materiál
481 €
1 %
4 %
Časové rozlíšenie súčet
383 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
383 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby