Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
3 085 734 €
Neobežný majetok
2 825 060 €
Obežný majetok
259 150 €
Časové rozlíšenie súčet
1 523 €
Pasíva
3 085 734 €
Vlastné imanie
54 600 €
Záväzky celkom
2 980 091 €
Časové rozlíšenie súčet
51 043 €
Výnosy
2 012 838 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
348 989 €
Výnosy z finančnej činnosti
15 €
Náklady
2 015 393 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 003 388 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
12 005 €
Zisk
-2 555 €
Daň z príjmov
2 861 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-5 415 €
Adresa
Ulica:Ul. SNP 2
Obec:95330 Zlaté Moravce
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00159093
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby