Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
671 413 €
Neobežný majetok
629 760 €
Obežný majetok
40 856 €
Časové rozlíšenie súčet
797 €
Pasíva
671 413 €
Vlastné imanie
-577 €
Záväzky celkom
671 654 €
Časové rozlíšenie súčet
336 €
Výnosy
379 653 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
5 912 €
Výnosy z finančnej činnosti
4 €
Náklady
376 498 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
364 183 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
12 314 €
Zisk
3 155 €
Daň z príjmov
1 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 154 €
Adresa
Ulica:Adyho 7
Obec:94301 Štúrovo
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00160423
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:10 - 19
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby