Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Ul. 17.novembra 1180, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Za organizáciu neevidujeme údaje o výsledku hospodárenia.
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 247 220 €
Neobežný majetok
2 102 845 €
Obežný majetok
142 615 €
Časové rozlíšenie súčet
1 761 €
Pasíva
2 247 220 €
Vlastné imanie
-1 570 €
Záväzky celkom
2 222 597 €
Časové rozlíšenie súčet
26 193 €
Výnosy
1 685 702 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
5 712 €
Výnosy z finančnej činnosti
19 €
Náklady
1 684 686 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 673 657 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
11 029 €
Zisk
1 016 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 012 €
Adresa
Ulica:Ul. 17. novembra 1180/16
Obec:95501 Topoľčany
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00160440
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby