Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium Jána Amosa Komenského - Comenius Gimnázium, Štúrova 16, Želiezovce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
822 525 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
795 932 €
97 %
91 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
795 932 €
100 %
100 %
Stavby
776 160 €
98 %
71 %
Pozemky
14 393 €
2 %
12 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 379 €
1 %
1 %
Obežný majetok
26 593 €
3 %
9 %
Finančné účty súčet
25 655 €
96 %
89 %
Bankové účty
25 655 €
96 %
89 %
Pohľadávky spolu
939 €
4 %
6 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
939 €
4 %
6 %
Ostatné pohľadávky
921 €
3 %
1 %
Iné pohľadávky
18 €
0 %
4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby