Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola - Ipari Szakközépiskola, Petöfiho 2, Komárno

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 620 810 €
Neobežný majetok
1 346 697 €
Obežný majetok
271 779 €
Časové rozlíšenie súčet
2 334 €
Pasíva
1 620 810 €
Vlastné imanie
3 260 €
Záväzky celkom
1 549 513 €
Časové rozlíšenie súčet
68 038 €
Výnosy
2 489 124 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
101 097 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 €
Náklady
2 485 270 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 412 949 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
72 321 €
Zisk
3 854 €
Daň z príjmov
0 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 854 €
Adresa
Ulica:Petöfiho 2
Obec:94550 Komárno
Okres:Komárno
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00161357
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:30.5.1984
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby