Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 899 997 €
Neobežný majetok
5 305 658 €
Obežný majetok
583 227 €
Časové rozlíšenie súčet
11 113 €
Pasíva
5 899 997 €
Vlastné imanie
65 955 €
Záväzky celkom
5 442 875 €
Časové rozlíšenie súčet
391 167 €
Výnosy
5 128 948 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
281 691 €
Výnosy z finančnej činnosti
55 €
Náklady
5 150 211 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
259 322 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
109 356 €
Zisk
-21 263 €
Daň z príjmov
4 697 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-25 971 €
Adresa
Ulica:Slančíkovej 2
Obec:95050 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00161365
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:200 - 249
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby