Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
649 308 €
Neobežný majetok
347 774 €
Obežný majetok
299 525 €
Časové rozlíšenie súčet
2 009 €
Pasíva
649 308 €
Vlastné imanie
22 717 €
Záväzky celkom
486 325 €
Časové rozlíšenie súčet
140 266 €
Výnosy
2 771 838 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
251 830 €
Výnosy z finančnej činnosti
33 €
Náklady
2 772 183 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 694 071 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
78 112 €
Zisk
-345 €
Daň z príjmov
419 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-764 €
Adresa
Ulica:Komenského 44
Obec:04001 Košice - Sever
Okres:Košice I
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00161756
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby