Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Kálmána Kittenbergera 2, Levice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
228 710 €
Neobežný majetok
124 233 €
Obežný majetok
102 361 €
Časové rozlíšenie súčet
2 116 €
Pasíva
228 710 €
Vlastné imanie
13 023 €
Záväzky celkom
214 137 €
Časové rozlíšenie súčet
1 550 €
Výnosy
936 603 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
66 406 €
Výnosy z finančnej činnosti
13 €
Náklady
929 624 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
903 727 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
25 897 €
Zisk
6 979 €
Daň z príjmov
1 477 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 502 €
Adresa
Ulica:Ul. Kálmána Kittenbergera 2
Obec:93440 Levice
Okres:Levice
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00161934
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby