Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Obchodná akadémia, Nám. hrdinov 7, Šurany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
660 640 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
561 431 €
85 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
561 431 €
100 %
100 %
Stavby
528 602 €
94 %
70 %
Pozemky
28 527 €
5 %
18 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 642 €
0 %
4 %
Umelecké diela a zbierky
1 660 €
0 %
0 %
Obežný majetok
99 208 €
15 %
13 %
Finančné účty súčet
96 467 €
97 %
91 %
Bankové účty
96 467 €
97 %
90 %
Pohľadávky spolu
1 707 €
2 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 707 €
2 %
5 %
Ostatné pohľadávky
1 227 €
1 %
1 %
Iné pohľadávky
480 €
0 %
1 %
Zásoby súčet
1 034 €
1 %
4 %
Materiál
1 034 €
1 %
4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby