Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 503 718 €
Neobežný majetok
2 114 687 €
Obežný majetok
388 662 €
Časové rozlíšenie súčet
368 €
Pasíva
2 503 718 €
Vlastné imanie
39 796 €
Záväzky celkom
2 220 571 €
Časové rozlíšenie súčet
243 351 €
Výnosy
3 172 460 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
292 772 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 849 933 €
Náklady
3 167 516 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 058 859 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
108 656 €
Zisk
4 945 €
Daň z príjmov
1 165 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
3 780 €
Adresa
Ulica:Stromová 34
Obec:92101 Piešťany
Okres:Piešťany
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00162019
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby