Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 446 645 €
Neobežný majetok
1 188 741 €
Obežný majetok
248 498 €
Časové rozlíšenie súčet
9 406 €
Pasíva
1 446 645 €
Vlastné imanie
5 212 €
Záväzky celkom
1 351 881 €
Časové rozlíšenie súčet
89 552 €
Výnosy
2 379 228 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
111 868 €
Výnosy z finančnej činnosti
33 €
Náklady
2 369 809 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 300 772 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
69 037 €
Zisk
9 419 €
Daň z príjmov
6 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
9 413 €
Adresa
Ulica:Drážovská 14
Obec:95012 Nitra
Okres:Nitra
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00162370
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.5.1987
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby