Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Záhradnícke a rekreačné služby

Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 875 072 €
Neobežný majetok
4 458 622 €
Obežný majetok
410 452 €
Časové rozlíšenie súčet
5 999 €
Pasíva
4 875 072 €
Vlastné imanie
75 431 €
Záväzky celkom
4 420 324 €
Časové rozlíšenie súčet
379 318 €
Výnosy
4 025 697 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 134 732 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 890 965 €
Náklady
3 983 417 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 959 277 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
24 140 €
Zisk
42 280 €
Daň z príjmov
11 874 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
30 407 €
Príjmy3,1 mil. €
Granty a transfery
78,1 %
Nedaňové príjmy
21,9 %
Záhradnícke a rekreačné služby
priemer odvetvia*
Výdavky3,0 mil. €
Tovary a služby
44,4 %
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
38,9 %
Poistné a príspevok do poisťovní
13,8 %
Kapitálové výdavky
1,9 %
Bežné transfery
1,0 %
Záhradnícke a rekreačné služby
priemer odvetvia*
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami
Adresa
Ulica:Švermova 45
Obec:97401 Banská Bystrica
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banská Bystrica
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00183075
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:2.2.1979
SK NACE:81 300 Činnosti súvisiace s krajinnou úpravou
Odvetvie:Administratívne a podporné služby

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby