Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Park kultúry a oddychu

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
845 506 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Granty a transfery
645 426 €
76 %
74 %
Tuzemské bežné granty a transfery
645 426 €
100 %
98 %
Nedaňové príjmy
191 987 €
23 %
24 %
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
92 333 €
48 %
27 %
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
78 155 €
41 %
69 %
Iné nedaňové príjmy
21 499 €
11 %
4 %
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami
8 093 €
1 %
3 %
Z ostatných finančných operácií
8 093 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby