Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ABC-Centrum voľného času

Spolu majetok
38 019 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
34 841 €
92 %
83 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
34 841 €
100 %
100 %
Stavby
34 841 €
100 %
75 %
Obežný majetok
2 719 €
7 %
16 %
Finančné účty súčet
1 619 €
60 %
95 %
Bankové účty
1 619 €
60 %
87 %
Zásoby súčet
697 €
26 %
2 %
Materiál
697 €
26 %
2 %
Pohľadávky spolu
404 €
15 %
3 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
404 €
15 %
3 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
402 €
15 %
1 %
Iné pohľadávky
2 €
0 %
0 %
Časové rozlíšenie súčet
459 €
1 %
1 %
Náklady budúcich období
459 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby