Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

ABC-Centrum voľného času

Zobraziť v klasifikácii:
Pre všetky hodnoty zobrazované nižšie si môžete zobraziť kliknutím na ikonu ich časový vývoj.
Spolu
264 357 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
147 758 €
56 %
63 %
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
119 565 €
81 %
84 %
Príplatky
18 853 €
13 %
11 %
Odmeny
9 340 €
6 %
4 %
Doplatok k platu a ďalší plat
0 €
0 %
0 %
Tovary a služby
60 525 €
23 %
14 %
Služby
24 151 €
40 %
38 %
Rutinná a štandardná údržba
12 224 €
20 %
11 %
Energie, voda a komunikácie
10 570 €
17 %
23 %
Materiál
8 112 €
13 %
25 %
Nájomné za nájom
5 107 €
8 %
3 %
Dopravné
259 €
0 %
1 %
Cestovné náhrady
103 €
0 %
0 %
Poistné a príspevok do poisťovní
56 060 €
21 %
22 %
Poistné do Sociálnej poisťovne
40 443 €
72 %
69 %
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
12 367 €
22 %
18 %
Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
3 251 €
6 %
11 %
Bežné transfery
14 €
0 %
1 %
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
14 €
100 %
100 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby