Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola techniky a služieb, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
1 580 741 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 571 662 €
99 %
99 %
Osobné náklady
1 304 928 €
83 %
79 %
Mzdové náklady
948 025 €
60 %
57 %
Sociálne poistenie
333 066 €
21 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
332 236 €
21 %
19 %
Ostatné sociálne poistenie
830 €
0 %
1 %
Sociálne náklady
23 838 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
23 838 €
2 %
2 %
Spotrebované nákupy
161 660 €
10 %
10 %
Spotreba materiálu
98 232 €
6 %
6 %
Spotreba energie
58 198 €
4 %
4 %
Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť
5 230 €
0 %
0 %
Služby
50 750 €
3 %
7 %
Ostatné služby
25 529 €
2 %
4 %
Opravy a udržiavanie
23 904 €
2 %
3 %
Cestovné
813 €
0 %
0 %
Náklady na reprezentáciu
504 €
0 %
0 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
37 232 €
2 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
37 232 €
2 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
37 232 €
2 %
4 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
15 376 €
1 %
1 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
15 376 €
1 %
0 %
Dane a poplatky
1 715 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
1 715 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
9 079 €
1 %
1 %
Finančné náklady
9 079 €
100 %
16 %
Ostatné finančné náklady
9 079 €
100 %
16 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby