Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 433 578 €
Neobežný majetok
1 259 668 €
Obežný majetok
169 551 €
Časové rozlíšenie súčet
4 360 €
Pasíva
1 433 578 €
Vlastné imanie
68 930 €
Záväzky celkom
1 318 945 €
Časové rozlíšenie súčet
45 703 €
Výnosy
1 463 495 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
67 436 €
Výnosy z finančnej činnosti
16 €
Náklady
1 458 312 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 454 089 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
4 223 €
Zisk
5 183 €
Daň z príjmov
7 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 176 €
Adresa
Ulica:Tovarnícka 1632
Obec:95529 Topoľčany
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00398411
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:25.2.1986
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby