Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Gymnázium, Školská 26, Vráble

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Náklady spolu
417 106 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
409 336 €
98 %
99 %
Osobné náklady
349 324 €
85 %
80 %
Mzdové náklady
253 376 €
62 %
58 %
Sociálne poistenie
89 405 €
22 %
20 %
Zákonné sociálne poistenie
89 405 €
22 %
20 %
Sociálne náklady
6 543 €
2 %
2 %
Zákonné sociálne náklady
6 543 €
2 %
2 %
Spotrebované nákupy
28 344 €
7 %
10 %
Spotreba energie
21 063 €
5 %
3 %
Spotreba materiálu
7 280 €
2 %
6 %
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia
19 467 €
5 %
4 %
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19 467 €
5 %
4 %
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
19 467 €
5 %
4 %
Služby
11 237 €
3 %
6 %
Ostatné služby
10 240 €
3 %
4 %
Opravy a udržiavanie
890 €
0 %
2 %
Cestovné
108 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
483 €
0 %
0 %
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
483 €
0 %
0 %
Dane a poplatky
481 €
0 %
0 %
Ostatné dane a poplatky
481 €
0 %
0 %
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 770 €
2 %
1 %
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov
7 733 €
100 %
93 %
Náklady z budúceho odvodu príjmov
4 202 €
54 %
6 %
Náklady z odvodu príjmov
3 531 €
45 %
88 %
Finančné náklady
37 €
0 %
7 %
Ostatné finančné náklady
37 €
0 %
7 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby