Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná športová škola, Staničná 6, Trenčín

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
5 716 245 €
Neobežný majetok
5 252 582 €
Obežný majetok
429 825 €
Časové rozlíšenie súčet
33 838 €
Pasíva
5 716 245 €
Vlastné imanie
76 636 €
Záväzky celkom
5 245 462 €
Časové rozlíšenie súčet
394 148 €
Výnosy
3 501 148 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
707 297 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 793 852 €
Náklady
3 472 050 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 257 212 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
214 838 €
Zisk
29 098 €
Daň z príjmov
6 319 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
22 779 €
Adresa
Ulica:Staničná 6
Obec:91105 Trenčín
Okres:Trenčín
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00515159
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.9.1982
SK NACE:85 310 Stredné všeobecnovzdelávacie školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby