Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
473 868 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Obežný majetok
358 095 €
76 %
18 %
Pohľadávky spolu
149 588 €
42 %
39 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
149 588 €
42 %
39 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
149 527 €
42 %
10 %
Ostatné pohľadávky
61 €
0 %
14 %
Zásoby súčet
123 993 €
35 %
15 %
Materiál
123 993 €
35 %
14 %
Finančné účty súčet
84 514 €
24 %
46 %
Bankové účty
84 414 €
24 %
45 %
Ceniny
100 €
0 %
0 %
Neobežný majetok
115 090 €
24 %
82 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
115 090 €
100 %
99 %
Stavby
51 592 €
45 %
74 %
Pozemky
40 745 €
35 %
10 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 419 €
14 %
7 %
Dopravné prostriedky
6 335 €
6 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
682 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
682 €
100 %
80 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby