Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
21 686 593 €
Neobežný majetok
21 446 431 €
Obežný majetok
238 385 €
Časové rozlíšenie súčet
1 777 €
Pasíva
21 686 593 €
Vlastné imanie
665 €
Záväzky celkom
21 681 593 €
Časové rozlíšenie súčet
4 335 €
Výnosy
3 003 450 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
231 754 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 013 €
Náklady
3 002 372 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 755 676 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
246 696 €
Zisk
1 078 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 078 €
Adresa
Ulica:Dúbravská cesta 1
Obec:84529 Bratislava - Karlova Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00603279
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:18.4.1991
SK NACE:87 200 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby