Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
4 248 450 €
Neobežný majetok
4 085 100 €
Obežný majetok
162 948 €
Časové rozlíšenie súčet
401 €
Pasíva
4 248 450 €
Vlastné imanie
-24 345 €
Záväzky celkom
4 197 420 €
Časové rozlíšenie súčet
75 378 €
Výnosy
2 376 030 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
455 338 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 920 690 €
Náklady
2 364 050 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 950 390 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
413 656 €
Zisk
11 982 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
11 982 €
Adresa
Ulica:Mokrohájska cesta 3
Obec:84512 Bratislava - Karlova Ves
Okres:Bratislava IV
Kraj:Bratislavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Bratislavský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00603287
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:18.4.1991
SK NACE:87 900 Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby