Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
16 093 700 €
Neobežný majetok
11 053 900 €
Obežný majetok
5 039 730 €
Pasíva
16 093 700 €
Vlastné imanie
-20 245 600 €
Záväzky celkom
36 163 700 €
Časové rozlíšenie súčet
175 612 €
Výnosy
36 990 400 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
36 308 600 €
Výnosy z finančnej činnosti
681 801 €
Náklady
36 137 800 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
36 131 400 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 472 €
Zisk
852 645 €
Daň z príjmov
70 042 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
782 603 €
Adresa
Ulica:Nemocničná 986/1
Obec:01726 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00610411
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby