Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
18 040 796 €
Neobežný majetok
12 754 991 €
Obežný majetok
5 285 806 €
Pasíva
18 040 796 €
Vlastné imanie
-10 284 450 €
Záväzky celkom
28 171 548 €
Časové rozlíšenie súčet
153 699 €
Výnosy
42 155 037 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
41 426 760 €
Výnosy z finančnej činnosti
728 277 €
Náklady
32 039 344 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
32 034 098 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
5 245 €
Zisk
10 115 693 €
Daň z príjmov
50 385 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
10 065 308 €
Adresa
Ulica:Nemocničná 986/1
Obec:01726 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00610411
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby