Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
27 520 170 €
Neobežný majetok
20 062 026 €
Obežný majetok
7 454 544 €
Časové rozlíšenie súčet
3 600 €
Pasíva
27 520 170 €
Vlastné imanie
-8 098 740 €
Záväzky celkom
35 083 878 €
Časové rozlíšenie súčet
535 031 €
Výnosy
37 702 341 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
31 920 649 €
Výnosy z finančnej činnosti
5 781 691 €
Náklady
40 257 060 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
40 250 177 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
6 883 €
Zisk
-2 554 720 €
Daň z príjmov
22 485 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-2 577 437 €
Adresa
Ulica:Nemocničná 986/1
Obec:01726 Považská Bystrica
Okres:Považská Bystrica
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00610411
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby