Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
8 463 764 €
Neobežný majetok
6 051 454 €
Obežný majetok
2 412 311 €
Pasíva
8 463 764 €
Vlastné imanie
-776 242 €
Záväzky celkom
9 165 142 €
Časové rozlíšenie súčet
74 864 €
Výnosy
16 364 231 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
15 912 854 €
Výnosy z finančnej činnosti
7 €
Náklady
11 089 449 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
11 086 878 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 571 €
Zisk
5 274 782 €
Daň z príjmov
30 731 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
5 244 051 €
Adresa
Ulica:Staromyjavská 712/59
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00610721
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby