Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
12 277 395 €
Neobežný majetok
8 588 047 €
Obežný majetok
3 689 348 €
Pasíva
12 277 395 €
Vlastné imanie
1 354 302 €
Záväzky celkom
10 737 477 €
Časové rozlíšenie súčet
185 615 €
Výnosy
13 925 815 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
11 972 558 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 953 257 €
Náklady
13 510 958 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
13 508 077 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
2 445 €
Zisk
414 857 €
Daň z príjmov
16 945 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
397 912 €
Adresa
Ulica:Staromyjavská 712/59
Obec:90701 Myjava
Okres:Myjava
Kraj:Trenčiansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trenčiansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00610721
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:250 - 499
Dátum vzniku:1.6.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby