Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov sociálnych služieb - LIBERTAS

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
996 023 €
Neobežný majetok
828 188 €
Obežný majetok
167 207 €
Časové rozlíšenie súčet
629 €
Pasíva
996 023 €
Vlastné imanie
5 624 €
Záväzky celkom
681 965 €
Časové rozlíšenie súčet
308 435 €
Výnosy
5 020 348 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
1 304 825 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 715 523 €
Náklady
5 017 355 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 892 099 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
1 125 256 €
Zisk
2 993 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
2 993 €
Adresa
Ulica:Tuhárske námestie 11
Obec:98401 Lučenec
Okres:Lučenec
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00632180
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:16.8.1996
SK NACE:87 200 Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby