Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Oravská poliklinika Námestovo

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
10 089 410 €
Neobežný majetok
9 474 873 €
Obežný majetok
612 878 €
Časové rozlíšenie súčet
1 658 €
Pasíva
10 089 410 €
Vlastné imanie
1 350 619 €
Záväzky celkom
7 969 816 €
Časové rozlíšenie súčet
768 975 €
Výnosy
3 191 622 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
2 909 468 €
Výnosy z finančnej činnosti
40 526 €
Náklady
3 028 364 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 021 347 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 017 €
Zisk
163 258 €
Daň z príjmov
17 051 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
146 207 €
Adresa
Ulica:Červeného kríža 62/30
Obec:02901 Námestovo
Okres:Námestovo
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00634875
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.7.1991
SK NACE:86 210 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby