Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
13 928 046 €
Neobežný majetok
10 154 943 €
Obežný majetok
3 771 988 €
Časové rozlíšenie súčet
1 115 €
Pasíva
13 928 046 €
Vlastné imanie
2 193 207 €
Záväzky celkom
10 439 765 €
Časové rozlíšenie súčet
1 295 075 €
Výnosy
17 066 632 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
16 380 126 €
Výnosy z finančnej činnosti
686 505 €
Náklady
16 817 537 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
16 799 635 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
17 902 €
Zisk
249 095 €
Daň z príjmov
2 884 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
246 211 €
Adresa
Ulica:Mieru 549/16
Obec:02813 Trstená
Okres:Tvrdošín
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00634891
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.7.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby