Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
18 126 296 €
Neobežný majetok
13 201 839 €
Obežný majetok
4 923 992 €
Pasíva
18 126 296 €
Vlastné imanie
2 761 994 €
Záväzky celkom
11 574 188 €
Časové rozlíšenie súčet
3 790 114 €
Výnosy
22 038 027 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
18 722 512 €
Výnosy z finančnej činnosti
3 315 514 €
Náklady
22 091 500 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
22 039 119 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
52 381 €
Zisk
-53 474 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-54 879 €
Adresa
Ulica:Mieru 549/16
Obec:02813 Trstená
Okres:Tvrdošín
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00634891
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.7.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby