Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
12 609 232 €
Neobežný majetok
9 292 152 €
Obežný majetok
3 307 136 €
Časové rozlíšenie súčet
9 945 €
Pasíva
12 609 232 €
Vlastné imanie
975 086 €
Záväzky celkom
11 555 685 €
Časové rozlíšenie súčet
78 462 €
Výnosy
21 937 319 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
21 212 102 €
Výnosy z finančnej činnosti
725 216 €
Náklady
20 094 436 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
20 071 943 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
22 493 €
Zisk
1 842 883 €
Daň z príjmov
7 657 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
1 835 225 €
Adresa
Ulica:Nemocničná 1944/10
Obec:02614 Dolný Kubín
Okres:Dolný Kubín
Kraj:Žilinský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Žilinský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00634905
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:500 - 999
Dátum vzniku:1.7.1991
SK NACE:86 100 Činnosti nemocníc
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby