Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb Letokruhy

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
2 477 715 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 801 088 €
73 %
78 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 801 088 €
100 %
100 %
Stavby
1 783 269 €
99 %
70 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 687 €
1 %
9 %
Dopravné prostriedky
1 800 €
0 %
0 %
Pozemky
332 €
0 %
8 %
Obežný majetok
676 627 €
27 %
21 %
Finančné účty súčet
604 501 €
89 %
44 %
Bankové účty
604 501 €
89 %
43 %
Zásoby súčet
60 913 €
9 %
13 %
Materiál
60 913 €
9 %
12 %
Pohľadávky spolu
11 212 €
2 %
41 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
11 212 €
2 %
40 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby