Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov MÁRIE

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
793 730 €
Neobežný majetok
480 868 €
Obežný majetok
309 036 €
Časové rozlíšenie súčet
3 825 €
Pasíva
793 730 €
Vlastné imanie
23 090 €
Záväzky celkom
597 889 €
Časové rozlíšenie súčet
172 751 €
Výnosy
2 984 927 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
747 167 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 213 781 €
Náklady
3 005 816 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 486 300 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
500 223 €
Zisk
-20 889 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-20 889 €
Adresa
Ulica:Špitálska 3
Obec:96901 Banská Štiavnica
Okres:Banská Štiavnica
Kraj:Banskobystrický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Banskobystrický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00647926
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:16.8.1996
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby