Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola dopravy a služieb, Jesenského 1, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
886 017 €
Neobežný majetok
685 704 €
Obežný majetok
196 958 €
Časové rozlíšenie súčet
3 355 €
Pasíva
886 017 €
Vlastné imanie
104 468 €
Záväzky celkom
663 155 €
Časové rozlíšenie súčet
118 394 €
Výnosy
1 630 331 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
42 797 €
Výnosy z finančnej činnosti
23 €
Náklady
1 614 987 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 611 194 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 793 €
Zisk
15 344 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
15 340 €
Adresa
Ulica:Jesenského 1
Obec:94062 Nové Zámky
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00654230
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby