Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 304 213 €
Neobežný majetok
1 010 276 €
Obežný majetok
290 621 €
Časové rozlíšenie súčet
3 316 €
Pasíva
1 304 213 €
Vlastné imanie
52 568 €
Záväzky celkom
1 249 266 €
Časové rozlíšenie súčet
2 379 €
Výnosy
3 520 046 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
725 587 €
Výnosy z finančnej činnosti
21 €
Náklady
3 473 882 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 758 637 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
715 246 €
Zisk
46 164 €
Daň z príjmov
4 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
46 160 €
Adresa
Ulica:Šoltésovej č. 2
Obec:94001 Nové Zámky
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00655341
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby