Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Domov pre seniorov

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 534 507 €
Neobežný majetok
2 343 881 €
Obežný majetok
190 266 €
Časové rozlíšenie súčet
359 €
Pasíva
2 534 507 €
Vlastné imanie
46 643 €
Záväzky celkom
1 116 489 €
Časové rozlíšenie súčet
1 371 376 €
Výnosy
2 529 631 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
530 663 €
Výnosy z finančnej činnosti
1 998 968 €
Náklady
2 519 605 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 997 811 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
521 794 €
Zisk
10 026 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
10 026 €
Adresa
Ulica:Mierová 88
Obec:06401 Stará Ľubovňa
Okres:Stará Ľubovňa
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:0 %
Základné údaje
IČO:00691798
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby