Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 604 291 €
Neobežný majetok
1 276 103 €
Obežný majetok
327 271 €
Časové rozlíšenie súčet
916 €
Pasíva
1 604 291 €
Vlastné imanie
135 909 €
Záväzky celkom
1 457 558 €
Časové rozlíšenie súčet
10 824 €
Výnosy
2 827 824 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
471 415 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 356 409 €
Náklady
2 815 421 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 365 426 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
449 996 €
Zisk
12 403 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
12 403 €
Adresa
Ulica:Družstevná 25
Obec:05935 Batizovce
Okres:Poprad
Kraj:Prešovský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Prešovský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00691861
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:10.1.1991
SK NACE:87 300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Odvetvie:Zdravotníctvo a sociálna pomoc

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby