Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola drevárska

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 694 085 €
Neobežný majetok
1 553 864 €
Obežný majetok
137 634 €
Časové rozlíšenie súčet
2 587 €
Pasíva
1 694 085 €
Vlastné imanie
60 744 €
Záväzky celkom
1 558 947 €
Časové rozlíšenie súčet
74 395 €
Výnosy
1 100 116 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
67 370 €
Výnosy z finančnej činnosti
12 €
Náklady
1 109 800 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 102 644 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
7 157 €
Zisk
-9 684 €
Daň z príjmov
2 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
-9 687 €
Adresa
Ulica:Pílska 7
Obec:95501 Topoľčany
Okres:Topoľčany
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00891860
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby