Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 267 550 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
1 184 409 €
93 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
1 184 409 €
100 %
100 %
Stavby
898 384 €
76 %
70 %
Pozemky
258 398 €
22 %
18 %
Dopravné prostriedky
20 992 €
2 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 636 €
1 %
4 %
Obežný majetok
83 094 €
7 %
13 %
Finančné účty súčet
78 888 €
95 %
91 %
Bankové účty
78 714 €
95 %
90 %
Peniaze
174 €
0 %
0 %
Zásoby súčet
3 158 €
4 %
4 %
Materiál
3 158 €
4 %
4 %
Pohľadávky spolu
1 048 €
1 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
1 048 €
1 %
5 %
Ostatné pohľadávky
1 048 €
1 %
1 %
Časové rozlíšenie súčet
47 €
0 %
0 %
Náklady budúcich období
47 €
100 %
97 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby