Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 004 574 €
Neobežný majetok
1 359 560 €
Obežný majetok
643 304 €
Časové rozlíšenie súčet
1 711 €
Pasíva
2 004 574 €
Vlastné imanie
337 279 €
Záväzky celkom
1 611 495 €
Časové rozlíšenie súčet
55 800 €
Výnosy
3 506 150 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
375 766 €
Výnosy z finančnej činnosti
252 €
Náklady
3 416 079 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
3 415 509 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
571 €
Zisk
90 070 €
Daň z príjmov
8 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
90 063 €
Adresa
Ulica:Kukučínova 23
Obec:04001 Košice - Juh
Okres:Košice IV
Kraj:Košický kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Košický VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00893340
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:150 - 199
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby