Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
2 360 509 €
Neobežný majetok
1 691 271 €
Obežný majetok
667 162 €
Časové rozlíšenie súčet
2 076 €
Pasíva
2 360 509 €
Vlastné imanie
421 729 €
Záväzky celkom
1 900 725 €
Časové rozlíšenie súčet
38 055 €
Výnosy
2 971 521 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
306 122 €
Výnosy z finančnej činnosti
2 665 399 €
Náklady
2 945 939 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
2 945 462 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
476 €
Zisk
25 582 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
25 582 €
Adresa
Ulica:Lomonosovova 2797/6
Obec:91854 Trnava
Okres:Trnava
Kraj:Trnavský kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Trnavský VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00893412
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:100 - 149
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 322 Odborné učilištia
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál bol súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby