Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 116 238 €
Neobežný majetok
960 325 €
Obežný majetok
155 913 €
Pasíva
1 116 238 €
Vlastné imanie
22 961 €
Záväzky celkom
1 010 106 €
Časové rozlíšenie súčet
83 171 €
Výnosy
1 592 359 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
114 645 €
Výnosy z finančnej činnosti
12 €
Náklady
1 591 434 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
1 499 822 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
91 612 €
Zisk
925 €
Daň z príjmov
248 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
677 €
Adresa
Ulica:Nitrianska cesta 61
Obec:94001 Nové Zámky
Okres:Nové Zámky
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00893421
Právna forma:Rozpočtová organizácia
Zamestnancov:50 - 99
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 322 Odborné učilištia
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby