Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola stavebná - Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Spolu majetok
1 116 238 €
názov
suma
podiel z celku /
podiel v rámci skupiny
priemer
odvetvia*
Neobežný majetok
960 325 €
86 %
87 %
Dlhodobý hmotný majetok súčet
960 325 €
100 %
100 %
Stavby
668 912 €
70 %
70 %
Pozemky
246 258 €
26 %
18 %
Dopravné prostriedky
24 659 €
3 %
1 %
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 496 €
2 %
4 %
Obežný majetok
155 913 €
14 %
13 %
Finančné účty súčet
149 777 €
96 %
91 %
Bankové účty
149 671 €
96 %
90 %
Ceniny
107 €
0 %
0 %
Pohľadávky spolu
5 063 €
3 %
5 %
Krátkodobé pohľadávky súčet
5 063 €
3 %
5 %
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
2 424 €
2 %
0 %
Iné pohľadávky
1 332 €
1 %
1 %
Odberatelia
1 308 €
1 %
2 %
Zásoby súčet
1 072 €
1 %
4 %
Materiál
1 072 €
1 %
4 %
* Priemer všetkých organizácií z rovnakého odvetvia zriaďovaných samosprávami

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby