Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Bližšie informácie nájdete tu. Súhlasíte s používaním súborov cookies? Súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
ÁnoNie

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. SNP 5, Zlaté Moravce

Základný prehľad
Ďalšie údaje
Účtovná závierka
Štruktúra príjmov
Štruktúra výdavkov
Výsledok hospodárenia
Hlavné údaje z účtovnej závierky
Aktíva
1 292 375 €
Neobežný majetok
1 114 875 €
Obežný majetok
175 797 €
Časové rozlíšenie súčet
1 703 €
Pasíva
1 292 375 €
Vlastné imanie
50 467 €
Záväzky celkom
1 241 375 €
Časové rozlíšenie súčet
533 €
Výnosy
1 011 062 €
Výnosy z hospodárskej činnosti
26 327 €
Výnosy z finančnej činnosti
15 €
Náklady
984 000 €
Náklady na hospodársku činnosť spolu
980 339 €
Náklady na finančnú činnosť spolu
3 661 €
Zisk
27 062 €
Daň z príjmov
1 023 €
Výsledok hospodárenia po zdanení
26 039 €
Adresa
Ulica:SNP 5
Obec:95326 Zlaté Moravce
Okres:Zlaté Moravce
Kraj:Nitriansky kraj
Zriaďovateľ / vlastník
Názov:Nitriansky VÚC
Podiel:100 %
Základné údaje
IČO:00893498
Právna forma:Príspevková organizácia
Zamestnancov:25 - 49
Dátum vzniku:1.1.1991
SK NACE:85 321 Stredné odborné školstvo
Odvetvie:Vzdelávanie

Údaje sú prebraté od Ministerstva financií SR. Nemusí vždy ísť o údaje, ktoré vyžaduje zákon a môžu sa líšiť od údajov v účtovníctve obcí. Prípadné rozdiely zisťujeme a snažíme sa odstrániť. Údaje nehodnotia efektívnosť, ale udržateľnosť hospodárenia. Hodnotenie spokojnosti a komentáre používateľov portálu vyjadrujú výlučne ich názory a nejde o názory INEKO. INEKO ako prevádzkovateľ portálu nepreberá právnu zodpovednosť za obsah, podobu, správnosť zverejnených dát alebo ich neustálu dostupnosť. Voči prevádzkovateľovi portálu nie je možné vyvodiť zodpovednosť za prípadné škody, ktoré by používateľovi portálu vznikli jeho používaním či okolnosťami, ktoré súvisia s vyhľadávaním dát alebo ich kvalitou.

Projekt finančne podporuje Tento portál je súčasťou projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu cez operačný program Efektívna verejná správa. Partner portálu pre právne služby